สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

   

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากการท่าอากาศยานอู่ตะเภา นำโดย นาวาเอก ศรีอนันต์ โมทะจิตร ผู้อำนวยการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ในโอกาสมาปรึกษาหารือในการกำหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เกิดการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องและเหมาะสม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 200 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 
***********************************************
    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง