สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 158 ปี  ในการนี้ ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน ได้ร่วมแสดงความยินดี พร้อมบริจาคเงินสมทบกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร

 

*********************************************** 

   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง