สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

            พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอก สมเกียรติ วรรณสิริวิไล รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และคณะผู้ทำงานจากสำนักงานปราบปรามยาเสพติด เนื่องในโอกาสมามอบเครื่องหมายความสามารถปฏิบัติการพิเศษ (สยบไพรี) (Royal Thai Police NSB. Commando Badge) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร

 

***********************************************