สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

               นางสาวภัคณัฏฐ์  มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหารสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นตัวแทน สบพ. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ อำนวยประโยชน์เกื้อกูลให้พสกนิกรมีความผาสุกร่มเย็น และประเทศมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 

***********************************************

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง