สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า  สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 

 ***********************************************

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง