สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน สบพ. ให้การต้อนรับ คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เนื่องในโอกาสมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ cloud computing & big data เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร 1 สบพ. กรุงเทพมหานคร

 

 *********************************************** 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง