สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

       พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ได้รับเชิญจากผู้บริหารสถาบันปัญญาภิวัฒน์เพื่อเข้าพบคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวทางในการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สบพ.กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ซี.พี. ทาวเว่อร์ กรุงเทพฯ

 

***********************************************

  

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง