สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

                  วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 

 *********************************************** 

  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง