สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

             พลเรือตรี ปิยะ  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมพนักงาน เข้าร่วมการสัมมนา แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา เพื่อรับฟังการชี้แจงพร้อมทำความเข้าใจในหลักการและรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  โดยมี นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมกล่าวถึงการพัฒนารัฐวิสาหกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 

 *********************************************** 

  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง