สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

        วันที่ 5 มิถุนายน 2560 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายแก่ ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ ณ อาคารหอประชุม 2 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

            การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้มีการพบปะระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน และลูกจ้าง เพื่อรับทราบวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง การดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จต่อไป

 

*********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง