สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นำโดย นางจีราภา  ริ้วเหลือง หัวหน้ากองส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และภารกิจของหน่วยงาน พร้อมหารือแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

************************************************