สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

         วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมหารือพร้อมรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค   ตะวันออก เสนอต่อพลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือและหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมสำนักเลขานุการกองทัพเรือ 2 ชั้น 5 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน
 
 
 ************************************************