สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

               พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำโดย นายสยาม  โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในโอกาสมาปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาธุรกิจการบิน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการดำเนินงานระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการร่วมกัน  ทั้งนี้ คณะผู้บริหารจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนต่าง ๆ ภายในสถาบันการบินพลเรือน ได้แก่ ห้อง Air Traffic Control Tower Simulator แบบ 360 องศา  ห้องปฏิบัติการอาคาร (Rolls-Royce) ห้อง Aircraft Composite Workshop และห้อง Virtual Aircraft Maintenance เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาต่อไป  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ************************************************