สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 

           วันที่ 24 เมษายน ๒๕๖๐ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นำโดย นายศักดิ์ชัย  ธีระประทีป ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในโอกาสมารับฟังหลักสูตรการเรียนการสอนของ สบพ.  พร้อมศึกษาดูงานด้านหลักสูตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน ครุภัณฑ์ และชุดฝึก  ทั้งนี้ นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ ยังนำคณะผู้แทนจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนต่าง ๆ ณ  สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

 

************************************************

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง