สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ประจำปี 2560 ในงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 61 ปี  โดยมี พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 

           ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ในงานดังกล่าว พร้อมมอบเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560  ณ ห้องโถง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร กรุงเทพ ฯ

 

 

************************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง