สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

วันที่ 19 เมษายน 2560  ดร.กนก  สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับคณะทำงานจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในโอกาสมาเตรียมความพร้อมเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับ สบพ.  ณ ห้องประชุม 200  สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

************************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง