สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

          วันที่ 20 มีนาคม 2560 นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร พร้อมพนักงาน และนักศึกษา
สถาบันการบินพลเรือน ส่งมอบเงินและสิ่งของบริจาค ที่ได้รับผ่านโครงการ
สถาบันการบินพลเรือนร่วมใจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ให้แก่โรงเรียนบ้านปากพล
ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสมนึก เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากพล
เป็นประธาน ในการรับมอบ พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากพล ณ โรงเรียนบ้านปากพล จังหวัดพัทลุง
 

 

                                                  ************************************************