สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         วันที่ 20 มีนาคม 2560 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวให้การต้อนรับ
คณะผู้ปกครองและนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ณ สบพ. กรุงเทพฯ
 ในโอกาสนี้ นางสาววรินทร เลี่ยมนาค
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน กล่าวบรรยายสรุปหลักสูตรการเรียนของ สบพ.
  พร้อมกันนี้
ได้รับเกียรติจากนายทิวัตถ์ เทียนเพิ่มพูล นักบินสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ศิษย์เก่า สบพ. ในหลักสูตร
เทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน และหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 99
ได้ร่วมแนะแนวหนทางสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพด้านการบิน
  และพาคณะผู้ปกครองและนักเรียน
จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนของกองวิชาต่างๆ

 

                                                     ***************************************************