สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         สถาบันการบินพลเรือน จัดพนักงานและนักศึกษาจิตอาสาจำนวน 100 คน ดำเนินงานบริการอาหาร
และน้ำดื่มแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างเวลา 03.00
21.00 น.  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560  ณ บริเวณพื้นที่เต็นท์พักคอย ท้องสนามหลวง
และโรงครัวประกอบเลี้ยง

 

 

                                                *********************************************************