สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์
เข้าร่วมประชุมหารือพร้อมรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร
ด้านการบินกับ คณะผู้แทนจากกองทัพเรือ นำโดยพลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ ประธานคณะที่ปรึกษา
กองทัพเรือและหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนโยบายของรัฐบาล เมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม
2560  ณ ห้องประชุมสำนักเลขานุการกองทัพเรือ 2  ชั้น 5 อาคารกองบัญชาการ
กองทัพเรือ วังนันทอุทยาน

 

                                      ***************************************