สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

                นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน เข้าร่วมบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนของ สบพ. ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารย์ และผู้ปกครองโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เพื่อแนะแนวทางให้แก่นักเรียนในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า

 

 

 

*********************************************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง