สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

              วันที่ 9-10 เมษายน 2560 สถาบันการบินพลเรือน ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จัดพนักงานจิตอาสา ดำเนินงานบริการอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณทางออกประตูเทวาภิรมย์ พระบรมมหาราชวัง

 

    *********************************************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง