สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

วันนี้ ต้องยอมรับว่าบุคลากรด้านการบินในไทยยังไม่เพียงพอกัวความต้องการ ซึ่ง สถาบันการบินพลเรือน เป็นรัฐวิสาหกิจที่ผลิตบุคลากรด้านการบินแบบครบวงจรเพียงแห่งเดียวในไทย

ความสามารถในการผลิตบุคลากรด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือนวันนี้เต็มที่แล้ว ตลอด 50 ปีที่ผ่านมาเรายังไม่เคยขยายพื้นที่อาคารเพื่อรองรับปริมาณการผลิตบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นภายในปีงบประมาณ 2560 มีแผนที่จะสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารอำนวยการ และสิ่งปลูกสร้าง ประกอบเป็นอาคารสูง 18 ชั้น ในงบประมาณ 1,890.46 ล้านบาท คาดว่าจะใช้เวลา 3 ปีในการก่อสร้าง ซึ่งจะรองรับการผลิตบุคลากรด้านการบินได้เพิ่มขึ้น 2-3 เท่า จากปัจจุบัน นาวาอากาศเอก จิรพล เกื้อด้วง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าว

เพิ่มเติม http://www.dailynews.co.th/economic/383157