สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 กระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้ทางสถาบันการบินพลเรือนเร่งผลิตบุคลากร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จึงจะเปิดวิทยาเขตที่ จ.ขอนแก่น อีกหนึ่งแห่ง ซึ่งจะทำให้สามารถผลิตบุคลากรนักบินได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว แต่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายว่าจะเริ่มต้นโครงการเมื่อใด แต่ทางกระทรวงคมนาคมได้สั่งการว่าควรเร่งดำเนินการให้เกิดขึ้นโดยเร็ว
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.khonkaenlink.info/home/news/1446.html