สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     

               พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาช่างเทคนิคโครงสร้างอากาศยาน ครั้งที่ 2 (Syllabus Seminar Diploma in Aircraft Structure Technician (ACST)2nd) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท

 

 *********************************************** 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง