สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

             วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการแนะแนวนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาจัดการการบิน ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมคณาจารย์ กล่าวบรรยายให้คำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาเอกที่สนใจ ในหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาจัดการการบิน ซึ่งได้แก่ วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน และวิชาเอกการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ หอประชุม 1 สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

 

 

  ************************************************