ประกาศรายชื่อนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าสาขา

ประกาศรายชื่อนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าสาขา