สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าสาขา
 หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556


 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง