ขอเชิญร่วมชมการแข่งขัน กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ สบพ. – มทส. ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2556