ศูนย์ฝึกการบินแห่งที่ 2 (ขอนแก่น)

ศูนย์ฝึกการบินขอนแก่น

การเดินทาง

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 081-341-9557
โทรสาร 043-235-557

 ท่าอากาศยานขอนแก่น, ขอนแก่น

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

  16.46469,102.78396