สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

 

     พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในงานประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 เเละการทดสอบความสนใจของเอกชนเบื้องต้นโครงการก่อสร้าง เเละปรับปรุงอาคาร ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน อาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารที่พักบุคลากร เเละสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน โดยมี คณะผู้บริหาร สบพ. ผู้เกี่ยวข้อในโครงการ เเละผู้สนใจร่วมลงทุนจากหน่วยงานเอกชน ร่วมรับฟังการนำเสนอของที่ปรึกษาเพื่อเเจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เเละนำเสนอรายละเอียดภาพรวมของโครงการฯ เเละผลกระทบเบื้องต้นทางสิ่งเเวดล้อมของโครงการฯ รวมถึงมาตรการป้องกันตั้งเเต่เริ่มโครงการให้เเก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ อีกทั้งมีการเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเดอซี 2 โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน.

 

CATC Holds the 2nd Public Participation Meeting.

 

 

       On September 24, 2018 at de Sea 2 conference hall, Maida de Sea Hua Hin Hotel, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN preside over the 2nd public participation meeting and test the private interest on the construction and renovation of Hua Hin Flight Training Center Building, accommodation buildings for students and staff and equipment building. The meeting was attended by CATC executives, people involved in the project, investors from private sector. The project consultant gave the presentation on the purpose of the meeting, details of the project, initial environmental  impact of the project and preventive measures from the start the project. This meeting also allowed the public to exchange ideas on the project.

 

 

***********************************************