สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

       สถาบันการบินพลเรือนคัดกรองคนเข้าสถาบันอย่างเข้มงวด ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

           วันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย พร้อมด้วยแผนกกิจการนักศึกษา นำคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎการคัดกรองคนเข้าสถาบันการบินพลเรือนนอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น ติดสติ๊กเกอร์ และขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยสถาบันได้เปิดประตูทางเข้า-ออก เพียงประตูเดียวเพื่อให้ทุกคนได้ผ่านการตรวจคัดกรอง ซึ่งเมื่อผู้ที่ผ่านการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์ติดบริเวณเสื้อเป็นสัญลักษณ์ว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว

           นอกจากนี้ สถาบันการบินพลเรือนยังได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยเฝ้าระวังผู้ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ติดบริเวณเสื้อ ซึ่งจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถาบัน จนกว่าจะผ่านการตรวจคัดกรองตามขั้นตอนของสถาบันการบินพลเรือน

 

CATC strictly screened people who came to CATC in order to prevent the spreading of COVID-19 virus according to the Minister for Transport’s policies.

         On March 24, 2020, the Safety and Occupational Health Office and the Student Affairs Department, led the CATC officers to follow the screening regulations in order to strictly and continually screen people who came to CATC, Bangkok. The screening involved basic temperature taking, sticker labelling, hygienic mask wearing, in compliance with the policies by Mr. Saksayam Chidchob, Minister of Transport. The policies were about the strict implementation on mitigation measures to prevent the spreading of COVID-19 Virus. The CATC opened only one gate for entrance – exit in order to ensure that everyone must pass the COVID-19 screening test. The person who passed the basic screening test would get a sticker on the shirt, identifying that this person had already passed the screening test. 

        Moreover, CATC provided safety officers to monitor a person who did not have a sticker appeared on the shirt. A person without a sticker was not allowed to enter the CATC. A person had to pass the CATC’s screening procedure before entering the CATC.            

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง