สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

                สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงานสถาบันการบินพลเรือน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม BOTANICA KHAO YAI RESORT จ.นครราชสีมา โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดโครงการ

               กิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงานสถาบันการบินพลเรือน ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงพัฒนาทักษะต่าง ๆ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

          ในช่วงวันดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม “ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง” เป็นการร่วมแรงร่วมใจระหว่าง ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา สบพ. ในการบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า รองเท้า สิ่งของเครื่องใช้ และเงิน เพื่อมอบให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี นางวัชรี ด่านกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูสี และคณาจารย์ ร่วมรับมอบพร้อมให้การต้อนรับ สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสให้นักเรียนเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมตามแนวคิดในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) อีกทั้งยังมีการแสดงประกอบดนตรี จากทีมนักเรียน โรงเรียนบ้านหมูสี จำนวน  2 ชุด คือ บริหารกายหน้าเสาธง และแอโรบิคระดับประถมศึกษา รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง นักเรียนโรงเรียนบ้านหมูสี กับบุคลากร สบพ. นอกจากนี้ยังมีการบรรยายธรรม ในหัวข้อ “งานได้ผล คนเป็นสุข” โดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (วีรพล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กิจกรรมสานสัมพันธ์กลุ่มสวนน้ำ Scenical World เขาใหญ่ และกิจกรรมสังสรรค์ประกวดหนุ่มสาว “CATC Fantasy Night” อีกด้วย

 

***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง