สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ครบรอบ 19 ปี พร้อมบริจาคเงินสมทบองค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เพื่อสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

 

 

             On November 16, 2018, at the Office of the National Anti-Corruption  Commission, Building 4, Nonthaburi, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, joined the19th anniversary of establishment of the Office of the National Anti-Corruption Commission. On this occasion, CATC made charitable donation for Somdej Praboromratchatavee Sri racha Red Cross Hospital for the construction of Srisawarintiranusorn Building.

 

 

***********************************************