สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 18 ปี

CATC Congratulates on the Occasion of the 18th Anniversary of the State Enterprise Policy Office (SEPO) Establishment Day.

 

           นายสิทธิพันธ์ เสือจำศิล ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง และนายรหัท อิงค์วิกรม ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นตัวแทนจาก สถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ครบรอบ 18 ปี พร้อมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ สคร. โดยมี นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

      Mr. Sittipun Suachamsil, Director of Finance Bureau, and Mr. Rahat Ingwigrom, Director of President Bureau, were representatives from CATC who took an opportunity to congratulate on the occasion of the 18th Anniversary of the State Enterprise Policy Office (SEPO) Establishment Day. In addition, they donated money to support the SEPO Welfare Fund. On the occasion, Mr. Prapas Kong-Ied, Director General of SEPO, and the team of executives welcomed the CATC representatives, on October 2, 2020, at the Building of SME Development Bank of Thailand.     

 

*********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง