สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีนำแท่นศิลาฤกษ์บรรจุใต้พื้นอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการและสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน (อาคาร 18 ชั้น) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  ณ สบพ. กรุงเทพฯ    

 

 

 

 

***********************************************