สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

                 พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ครบรอบ 18 ปี พร้อมบริจาคเงินสมทบองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้รับมอบ พร้อมร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “สะอาด โปร่งใส ภาครัฐร่วมใจ สู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นางเมธีนี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

 

  ***********************************************

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง