ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช้งาน จำนวน 179 รายการ