สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

       นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ครบรอบ 17 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นสาธารณกุศลและสวัสดิการต่าง ๆ ของ สนข. โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการ สนข. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นผู้รับมอบและร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร สนข. กรุงเทพฯ

 

 

CATC Congratulates on the 17th Anniversary of the Office of Transport and Traffic Policy and Planning Establishment Day

 

 

           Ms.Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau, CATC, took an opportunity to congratulate on the 17th Anniversary of the Office of Transport and Traffic Policy and Planning Establishment Day. On the occasion, she donated money to the Office of Transport and Traffic Policy and Planning, for merit making and welfare. On October 9, 2019, at the hall of the first floor of OTP Building, Bangkok, Mr. Chayatan Phromsorn, Acting Director General of the Office of Transport and Traffic Policy and Planning, was the recipient and he welcomed the CATC delegates.    

 

 

***********************************************