สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

           นายรหัท อิงค์วิกรม หัวหน้าแผนกนิติการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ และ นายจอน พรมถา หัวหน้าแผนกจัดหา พร้อมด้วยพนักงาน สบพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สถาปนา กรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 17 ปี พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมป์ โดยมี นายปฐม เฉลยวาเรศ และนายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นผู้รับมอบและร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ กรมทางหลวงชนบท แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

 

                Mr.Rahat Inkvikrom, Chief of Legal Department, Acting Director of President Bureau, CATC and Mr. John Promtha, Chief of Procurement Department, together with CATC staff, congratulated on the occasion of the 17th Anniversary of the Department of Rural Roads Establishment Day and took an opportunity to donate money to fund the Ramathibodi Foundation under the Patronage of His Majesty the King. On the occasion, Mr. Pathom Chaloeywares and Mr. Manop Susing, Deputy Director General of the Department of Rural Roads were recipients and they welcomed the CATC delegates on October 9, 2019, at the Department of Rural Roads, Kwang Anusawari, Bangkhen District, Bangkok.     

 

***********************************************