สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

           นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน สบพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พร้อมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมี นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้รับมอบและร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

 

             Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs, CATC, together with executives and staff, took an opportunity to congratulate the State Enterprise Policy Office (SEPO) on the 17th  anniversary of the SEPO establishment. On the occasion, CATC made a financial donation to support the SEPO’s welfare fund. Mr. Prapas Kong-Ied, Director General of the SEPO, received the donation and took the opportunity to welcome CATC, on October 3, 2019, at the SEPO’s office, located at Samsen Nai, Phayathai, Bangkok.

 

***********************************************