สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 160 ปี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเกียรติในงาน และมีนายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายณัฐ จับใจ นายสมชาย สุมนัสขจรกุล นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมให้การต้อนรับ ณ กรมเจ้าท่า

           ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมเจ้าท่า ครบรอบ 160 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อร่วมสมทบกิจกรรมสาธารณกุศล เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ กรมเจ้าท่า แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง