สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

           นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ครบรอบ 16 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นสาธารณกุศลและสวัสดิการต่าง ๆ ของ สนข.  เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2561  ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร สนข. กรุงเทพฯ.

 

 

CATC Joins the Celebration for the 16th Anniversary of the Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP).

 

 

        Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs joined the ceremony to celebrate the  16th Anniversary of the Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) on October 9, 2018 at the OTP hall, 1st floor, Bangkok. On this occasion, CATC also made charitable donation for OTP Welfare Fund.

 

 

***********************************************

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง