สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 16 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ สคร. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ อาคารธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

 

CATC Joins the Celebration for the 16th Anniversary of Establishment of State Enterprise Policy Office (SEPO).

 

         CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN  joined the ceremony to celebrate the 16th establishment anniversary of State Enterprise Policy Office on October 3, 2018 at Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand, Bangkok. On this occasion, CATC also made charitable donation for SEPO Welfare Fund.

 

 

***********************************************

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง