ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายบริหารจากบุคคลภายนอก จำนวน 16 ตำแหน่ง 18 อัตรา

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

>> รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร <<