สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN
feature_post

ด้วยสถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

>> รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร <<

บทความที่เกี่ยวข้อง