สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

 

ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้า คสช.ที่มีต่อประชาชนในรายการ”คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557

บทความที่เกี่ยวข้อง