ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้า คสช.ที่มีต่อประชาชนในรายการ

 

ประกาศคำชี้แจงของหัวหน้า คสช.ที่มีต่อประชาชนในรายการ”คืนความสุขให้คนในชาติ” วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557