สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน  สถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ครบรอบ 15 ปี   เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด กรุงเทพฯ

 

CATC Joins the Cerebration for 15th Establishment Anniversary of Thai Aviation Industry Co., Ltd.

 

      Miss Varintorn Liamnak Director, Aviation Business Research and Development Bureau, representing CATC, gave a congratulatory flower basket to Thai Aviation Industry representative on the occasion of the 15th Establishment Anniversary of Thai Aviation Industry Co., Ltd. on September 24, 2018 at its Head Office, Bangkok.

 

 

***********************************************