สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

                    ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 15 ปี พร้อมบริจาคเงินสมทบทุน “ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” โดยมี นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ

 

***********************************************