สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

       

                        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 15 ปี พร้อมบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ สคร. โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นผู้รับมอบ พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ SEPO 4.0+ Inspiration Talk “Innovation culture (How to create a culture of Innovation in government organization)” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE แห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง