สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 
         สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดโครงการความรู้สู่การบิน ครั้งที่ 13 ( Navigator 13th ) ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์  2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
         โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย ตัวแทนนักศึกษา ในแต่ละกองวิชาของ สบพ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในพื้นฐานเกี่ยวกับด้านการบิน เป็นการแนะแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อันสอดคล้องต่อเป้าหมายของสถาบันการบินพลเรือน ที่มุ่งเน้นพัฒนา และสร้างบุคลากรทางด้านการบินที่ได้มาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และพร้อมป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านการบิน อีกต่อไป

 

 

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง